ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΞΕΝΑΓΟΣ ΑΘΗΝΑ - ΜΠΟΥΣΙΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΑΡΚΑΝΤΖΟΥ ΣΟΦΙΑ