ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΩΡΑΟΚΑΣΤΡΟ - CHALKIDIS TOURS