ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ON TIME TRAVEL